| Početna | Proizvodi | Usluge | Uputstva | Firma | Galerija | Kontakt |

Priprema strane
Najvažnije u pripremi strane je FORMAT, i to prvo format na kome će biti štampana publikacija, a potom i format na kome će biti umontirane strane za izradu filmova. Format papira na kom se štampa obično ne može da bude potpuno iskorišćen za sadržaj koji želite da štampate, jer pored onoga što želite da odštampate, na strani moraju da se nađu sledeći tehnički elementi:

- Cajtne (Crop) služe da odrede ivice po kojima se obrezuje strana posle štampanja;
- Paseri (Registration) služe za uklapanje boja pri štampanju i obavezno moraju biti u svim bojama koje se štampaju;
- Kolor klinovi (Color Calibrator) sastoje se od nijansi boja koje se štampaju i služe za kontrolu u toku štampanja;
- Sivi klin (Densitometer) služi za proveru gustine polutonskog rastera.

2. Ukoliko Vam slika ili ton na strani idu preko margina strane (ivica po kojoj se strana obrezuje) morate ih pustiti najmanje 3 milimetra duže, da bi imalo šta da se obreže. Zavisno od formata štampanja treba odrediti kako strane treba da budu uklopljene na grafičkom filmu, to jest kako se montiraju susedne strane, obostrani dokumenti ("glava u glavu"), višestrani dokumenti...
Za sve nejasnoće oko pripreme strana za štampanje najbolje je da se konsultujete sa štamparijom ili da kompletan proces grafičke pripreme prepustite nama.
Proizvodi
Direktan Marketing
Propagandni materijal
Publikacije
Poslovna galanterija
Usluge
Dizajn
Priprema
Štampa
Dorada i povez
O nama
Firma
Vozni park
Preporuke
Kontakt
Uputstva
Programi
Priprema fajlova
Tabaci
 
slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6