| Početna | Proizvodi | Usluge | Uputstva | Firma | Galerija | Kontakt |

Priprema slika
Sve vrste slika (skenirane fotografije ili slajdovi, slike sa Interneta i digitalnih foto-aparata) moraju se pažljivo pripremiti da bi rezultati u štampi bili očekivani i što kvalitetniji. Slike treba obrađivati u programu Adobe Photoshop. Nikada kvalitet slike skenirane sa već štampanog materijala ne može biti tako dobar kao skenirana fotografija ili slajd. Takođe, slike sa Interneta mogu biti upotrebljive samo ako potrebnoj dimenziji proverenoj u Photoshopu odgovara minimalna rezolucija slike za štampu (300 ppi).

Rezolucija i linijatura
Ulazna rezolucija slike je broj piksela po inču (pixels per inch - ppi) dobijen skeniranjem ili naknadnom obradom u nekom od grafičkih programa. Rezolucija od 300 ppi garantuje kvalitet slike u skoro svim tehnikama štampanja.
Izlazna rezolucija je broj tačaka po inču (dots per inch - dpi) koji se dobija na filmu prilikom osvetljavanja. Na osvetljivačima je maksimalna izlazna rezolucija 2540 dpi, što je dovoljno za kvalitetnu kolor štampu.
Glavni faktor za određivanje potrebne ulazne i izlazne rezolucije je linijatura - frekvencija polutonskog rastera na grafičkom filmu, to jest gustina rastera kojom će publikacija biti štampana. Linijatura se izražava u broju linija po inču (lpi) i različita je za različite tehnike štampe i vrste papira.
Na Primer: dnevne novine se štampaju u linijaturi 80-90 lpi, kolorni časopisi u linijaturi 120-150 lpi, a vrhunske kolor publikacije 175-200 lpi.
Preporučuje se da odnos ulazne rezolucije i linijature bude 2 prema 1.
Primer: za štampanje prospekta na kunstdruk papiru potrebna je linijatura od 150 lpi, tako da slike treba da budu u ulaznoj rezoluciji od najmanje 300 ppi, a izlazna rezolucija osvetljivača najmanje 2400 dpi.
Takođe, ništa Vam ne vredi visoka rezolucija ako ste izabrali pogrešnu linijaturu!
Prilikom definisanja parametara rezolucije i linijature obratite pažnju da ne pomešate inče i centimetre! Vrednost linijature odredite u dogovoru sa štamparijom u kojoj će biti štampana Vaša publikacija.

Sistem boja
Slike koje se pripremaju za štampu treba da budu u odgovarajućem sistemu boja:
- crno-bele slike - grayscale (600 ppi);
- kolor slike (4 procesne boje) - CMYK model (300 ili 350 ppi);
- višebojne slike (4 + X) - Pantone, Hexachrome... (spot boje) - koje nipošto nisu preporučljive za neiskusne!

Format fajla
Slike posle obrade u Adobe Photoshop-u treba snimiti u EPS, TIF ili PSD formatu. Naravno, ako postoje spot boje ili alfa kanali u slici koristi se EPS DCS 2.0.
Proizvodi
Direktan Marketing
Propagandni materijal
Publikacije
Poslovna galanterija
Usluge
Dizajn
Priprema
Štampa
Dorada i povez
O nama
Firma
Vozni park
Preporuke
Kontakt
Uputstva
Programi
Priprema fajlova
Tabaci
 
slika1 slika2 slika3 slika4 slika5 slika6